SPØRSMÅL OM REISEVAKSINER

SPØRSMÅL VEDRØRENDE REISEVAKSINASJON 


Er det frivillig å vaksinere seg?

Svar: Ja, de fleste vaksiner er frivillige, men det finnes enkelte reisemål hvor det er obligatorisk å ta meningokokkvaksine eller gulfebervaksine senest 10 dager før eventuell innreise.


Kan jeg vaksinere meg når jeg er gravid?

Svar: Det kommer helt an på hvor du skal reise, og hvor langt du har kommet i svangerskapet. Vi vil uansett fraråde alle gravide å reise til eksotiske og primitive strøk, da det er høyere risiko for mor og foster å bli smittet. Det er tre typer vaksiner som vil bli vurdert når du er gravid, Hepatitt A, Polio og Difteri/stivkrampe/kikhoste. (‘les mer om gravide og reisevaksiner)


Hvor lenge før bør jeg bestille time for vaksinasjon?

Svar: Når du skal på reise er det lurt å være ute i god tid, slik at du blir satt opp for en konsultasjonstime før eventuell vaksinasjon. Slik får vi skreddersydd en pakke for akkurat deg. De fleste vaksiner bør settes senest 3-4 uker før avreise. Er man likevel sent ute, så ring oss for råd.


Kan man bli dårlig etter vaksinasjon?

Svar: Ja. I noen tilfeller kan det oppstå feber, sykdomsfølelse, hodepine, gråt og sutring (små barn), uro, irritabilitet, og noe manglende matlyst. Dette regnes som normale bivirkninger ved vaksinasjon. Om vaksinen som settes er levende eller inaktivert kan ha stor betydning for hvor raskt eventuelle bivirkninger inntreffer. Man kan også oppleve å få en lokal reaksjon rundt stikkstedet. Dette vil si noe rødhet, hevelse, varme, og eller smerter på stikksted. Dette går vanligvis over i løpet av noen timer eller et par dager. Vedvarer problemet eller forverrer det seg så kontakter du lege.


Hva skjer etter vaksinen er satt?

Svar: Når vaksinen er satt vil du bli observert i minimum 20 minutter av helsepersonell. De mest alvorlige allergiske reaksjonene kommer som regel raskt etter satt vaksine. Disse er sjeldne, men kan forekomme, det er derfor svært viktig at du følger reglene om observasjon. Dine vaksiner vil bli registrert i Helsenorge, slik at du til enhver tid kan gå inn å se hvilke vaksiner du har fått.


Må man vaksineres i flere omganger?

Svar: Ja, det er noen vaksiner som må settes i flere omganger. Intervallene og hvor mange doser man trenger varierer. Det er derfor svært viktig at du kontakter oss for konsultasjon i god tid før avreise.


Kan barn vaksineres på lik linje som voksne?

Svar: Ja, barn vil som regel få de samme tilbudene om reisevaksiner som voksne hvis vaksinen er godkjent for aldersgruppen. (‘Les mer på anbefalinger reisevaksinering av barn)

Anbefalinger ved reisevaksinering av barn


Reise med barn.

Ved reise er det i enkelte tilfeller mulig å framskynde vaksineringen av de aller minste barna. I disse tilfellene anbefaler vi helst å ta kontakt med helsestasjonen for å undersøke dette.


Det er svært viktig å ta kontakt med helsepersonell i god tid før reise slik at barnet rekker å få de anbefalte vaksinasjonene før avreise.


Vi vil likevel ikke anbefale å reise med barn som er under 1 år til eksotiske og primitive strøk, da de er mer utsatte for smitte og blir lettere syke. Enkelte vaksiner kan vi heller ikke gi før barnet er fylte 1 år (‘se liste). Ellers så tilbyr vi barn de samme vaksinene som voksne, disse gis i barnedoser.


Rabies

Vi anbefaler oftere i større grad rabies -vaksine til små barn, da de kommer lettere i kontakt med dyr som kan ha smitte.


Rabies er et økende problem flere steder i verden.  Det kan være lurt å snakke med barnet om dette på forhånd å sette seg som regel at man ikke skal klappe dyr eller mate dyr man kommer i kontakt med. Blir man bitt av et dyr er det svært viktig at man kommer ser til lege samme dag, da dette kan være livstruende.


Malaria og barn.

Skal man reise til et land hvor det er områder med mye malariamygg er det viktig at man sørger for at barnet er godt beskyttet mot dette. Spebarn og barn opp mot 5 års alderen er mye mer utsatt foralvorlig malaria. Vi anbefaler en god myggstikkbeskyttelse eller eventuell forebyggende medikamentell. Myggnett kan også være til god hjelp.


Liste over vaksiner som ikke gis før fylte 1 år.

  • Hepatitt A
  • Kolera
  • Tyfoid polysakkarid
  • Tyfoid levende oral
  • Skogflåttencefalitt.

Anbefalinger til Kronisk syke og Gravide ved reisevaksiner

Er du gravid, har nedsatt immunforsvar eller kronisk sykdom er det ikke alle vaksiner du kan ta. Dette gjelder også hos eldre og små barn. Det anbefales derfor ikke å reise med små barn under 1 år, da det er visse forhåndsregler som må tas og infeksjonssykdommer hos disse gruppene kan gi alvorlige forløp (‘les anbefalinger ved reisevaksinasjon av barn)


Immunsupprimerende medisiner som brukes ved enkelte kroniske sykdommer, svekker immunsystemet. Vi vaksinerer derfor ikke disse pasientene.


Gravid

Er du gravid og skal på reise?

Skal du vaksineres kommer det helt an på hvor og når i svangerskapet ditt du skal reise.


Likevel fraråder vi gravide å reise til primitive og eksotiske strøk. Vi råder derfor de fleste gravide til å utsette eller avlyse reisen sin, da det er høyere risiko både for mor og foster.


Må du uansett reise, råder vi å snakke med fastlegen om akkurat dette, eller eventuell lege i reisevaksiner. Da vil det gis råd om hvordan du kan beskytte både deg og fosteret på best mulig måte.


De vaksinene som da vil bli vurdert hos gravide er:

  • Hepatitt A
  • Polio
  • Difteri/Stivkrampe/kikhoste.