REISEVAKSINER

Reisevaksiner,hvilke bør jeg ta?


Vi blir ofte stilt spørsmålet-hvilke vaksiner bør jeg ta?

Det kommer helt an på hvor gammel du er, og hvor du skal reise. Hvilken type reise du skal på spiller også en stor rolle. For å få best mulig virkning av en vaksine, bør du starte med vaksinasjonen i god til før avreise. Behovet for malariabeskyttelse avhenger også av reisemål på lik linje som vaksine.


Difteri, stivkrampe,kikhoset og poliomyelitt er noe alle generelt bør være vaksinert mot. Voksne som er friske og grunnvaksinerte er anbefalt å ta en oppfriskninsdose hvert 10ende år. Det er ikke sikkert at den aktuelle reisen din vil øke risikoen for smitte som involverer noen av disse sykdommene, men det kan være hensiktsmessig å ta en oppfriskningsdose av disse likevel, sammen med aktuell reisevaksinasjon og reiseråd fra oss.

I de landene hvor det er polioutbrudd , bør den reisende være vaksinert mot polio innen 12 måneder før satt dato til reisemål. Dette gjelder også barn som anses å være fullvaksinerte etter Norsk vaksinasjonsprogram .Til land med slikt utbrudd må gyldig dokumentasjon i form av internasjonalt vaksinasjonssertifikat framlegges.


I land med pågående meslingutbrudd kan det for barn mellom 9-15 måneder være lurt å framskynde MMR- vaksinasjonen. Les mer om barn og vaksinasjon HER 

Voksne som ikke vet om de har gjennomgått sykdommen eller fått MMR- vaksine, anbefales minst en dose . Rådene vi gir i henhold til MMR- vaksine gjelder uavhengig av reise. Det er derimot svært viktig før en reise til land der meslinger, kusma eller røde hunder er vanligere en i Norge. Røde hunder hos gravide kan gi alvorlig skade på foster- les mer om gravide og reisevaksinasjon HER 


Reisevaksiner

GULFEBERVAKSINE

Gulfeber forekommer i Sør- Amerika, Mellom -Amerika og Afrika.

Enkelte land kan kreve at du har dokumentasjon på gulfeber-vaksine, avhengig om landet har stor risiko for utbrudd. Dokumentasjon gjelder for alle reisende som skal til eller som reiser fra land med risiko for gulfebersmitte,også lavrisikoland.Noen ganger gjelder dette også når man kun skal mellomlande i et slikt land.Det er lurt å undersøke hvilke regler som gjelder dit du skal reise, da kravene kan forandres.Kontakt ambassaden eller konsulatet i god tid før din avreise, for å avklare om du trenger sertifikat eller ikke. Et slikt gulfebersertifikat er gyldig dokumentasjon og kan bli tatt i bruk 10 dager etter vaksinasjonen er satt. Barn under 1 år trenger som regel ikke slik dokumentasjon, men kan vaksineres fra 9 måneders alder. Gulfebervaksinasjon varer som regel livet ut,og sertifikatet på at du er vaksinert mot gulfeber har også livslang varighet.


Hepatitt-A og Hepatitt-B


Vi gir hepatitt-A vaksine til de reisende som skal til land hvor det anses å være høy forekomst av hepatitt-A.Vaksinen kan settes frs 1 års alderen. 

Hepatitt -B virus smitter via blodkontakt. Vaksinen anbefales spesielt til helse og barnevernspersonell som skal arbeide utenfor våre landegrenser, men også til andre reisende. Vaksinen inngår i flere lands barnevaksinasjonsprogram og kan gis allerede første levedøgn.


Japansk encefalittvaksine

Japansk encefalitt er en infeksjonssykdom som overføres til menneske via myggstikk.Sykdommen forekommer i alle land i Sør-Øst Asia.Vaksinen anbefales spesielt til de reisende som skal oppholde seg i endermiske områder utenfor storby i sykdomssesongen. Dette gjelder særlig reisende som skal være borte i lengre periode, men også til de som skal ha gjentatte korte opphold i områder hvor sykdommen er vanlig. Det er ansett høyest risiko forbundet med aktiviteter som fugletitting i våtmark og griserøkt. Vaksinasjonen kan settes fra 2 måneders alderen.